fot. S. Składanowski

Wstęp

8 czerwca 1987 r. rozpoczęła się III pielgrzymka Jana Pawła II do Polski, jak się miało okazać ostatnia do Polski Ludowej. Oficjalnym powodem przyjazdu Papieża miał być udział w II Kongresie Eucharystycznym w Warszawie oraz beatyfikacja Karoliny Kózkówny i bpa Michała Kozala. Pielgrzymka przebiegała pod hasłem „Do końca ich umiłował”. W dniach 8-14 czerwca Papież odwiedził Warszawę, Lublin, Tarnów, Kraków, Szczecin, Gdynię, Gdańsk, Częstochowę i Łódź.

Marek Dąbrowski, Archiwum IPN
koordynator projektu

Intro

The 8th of June 1987 marked the beginning of the third pilgrimage of John Paul II to Poland and, as it later turned out, the last to the People's Republic of Poland. The official reason of the Pope’s arrival was to attend the Second Eucharistic Congress in Warsaw and the beatification of Karolina Kózkówna and Bishop Michał Kozal. The motto of the pilgrimage was "He loved them until the end". Between 8-14 June, the Pope visited Warsaw, Lublin, Tarnów, Kraków, Szczecin, Gdynia, Gdańsk, Częstochowa and Łódź.

Marek Dąbrowski, Archive of the IPN
project manager

 • Postój kolumny pojazdów MO w Toruniu z funkcjonariuszami zmierzającymi do Warszawy, IPN By 449/12
  Bydgoszcz
 • Manifestacja podczas wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Gdańsku. Na zdjęciu widoczni są ludzie idący z transparentami o różnej treści, prawdopodobnie po Mszy świętej papieskiej, Zdjęcia wykonane przez nieznanego autora podczas wizyty Jana Pawła II w Gdańsku 12 VI 1987 r., IPN Rz-3-9-3-6 (IPN Rz 295/5, s.1).
  Rzeszów
 • Szczecin
 • Bydgoszcz
  Różne miasta
 • Warszawa 13-14 VI
 • Trójmiasto
 • Wybrane fotografie ze Zbioru zdjęć operacyjnych
  Kraków
 • Zdjęcie tłumu wiernych na gdyńskich uroczystościach z udziałem Jana Pawła II, fotografia operacyjna SB z 11 VI 1987 r., IPN Gd 003/200 t. 7.
  Trójmiasto
 • Opis obrazu: Tłum pielgrzymów na ulicach Warszawy. Miejsce: Warszawa. Data wydarzenia: 14 VI 1987 r. IPNBU-11-5-10-87
  Warszawa