fot. S. Składanowski

Wstęp

8 czerwca 1987 r. rozpoczęła się III pielgrzymka Jana Pawła II do Polski, jak się miało okazać ostatnia do Polski Ludowej. Oficjalnym powodem przyjazdu Papieża miał być udział w II Kongresie Eucharystycznym w Warszawie oraz beatyfikacja Karoliny Kózkówny i bpa Michała Kozala. Pielgrzymka przebiegała pod hasłem „Do końca ich umiłował”. W dniach 8-14 czerwca Papież odwiedził Warszawę, Lublin, Tarnów, Kraków, Szczecin, Gdynię, Gdańsk, Częstochowę i Łódź.

Marek Dąbrowski, Archiwum IPN
koordynator projektu

Intro

The 8th of June 1987 marked the beginning of the third pilgrimage of John Paul II to Poland and, as it later turned out, the last to the People's Republic of Poland. The official reason of the Pope’s arrival was to attend the Second Eucharistic Congress in Warsaw and the beatification of Karolina Kózkówna and Bishop Michał Kozal. The motto of the pilgrimage was "He loved them until the end". Between 8-14 June, the Pope visited Warsaw, Lublin, Tarnów, Kraków, Szczecin, Gdynia, Gdańsk, Częstochowa and Łódź.

Marek Dąbrowski, Archive of the IPN
project manager

 • Bydgoszcz
  Bydgoszcz
 • Rzeszów
  Rzeszów
 • Szczecin
  Szczecin
 • Różne miasta
  Różne miasta
 • Warszawa 13-14 VI
  Warszawa 13-14 VI
 • Trójmiasto 11-12 VI
  Trójmiasto 11-12 VI
 • Kraków
  Kraków
 • Trójmiasto
  Trójmiasto
 • Warszawa
  Warszawa