Nagrania audio

Dokumentacja dźwiękowa: homilia wygłoszona przez papieża Jana Pawła II podczas mszy św. w Gdańsku-Zaspie w dn. 12 VI 1987 r., koronacja obrazu Matki Bożej z Trąbek Wielkich; dar p. Janusza Walentynowicza, kaseta magnetofonowa, jednostka zdigitalizowana, IPN Gd 750/107 (część I)

Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.

Dokumentacja dźwiękowa: homilia wygłoszona przez papieża Jana Pawła II podczas mszy św. w Gdańsku-Zaspie w dn. 12 VI 1987 r., koronacja obrazu Matki Bożej z Trąbek Wielkich; dar p. Janusza Walentynowicza, kaseta magnetofonowa, jednostka zdigitalizowana, IPN Gd 750/107 (część II)

Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.

Nagranie (kaseta magnetofonowa) z wizyty papieża Jana Pawła II na Jasnych Błoniach w Szczecinie w dniu 11.06.1987 r. (śpiewy wiernych podczas oczekiwania na przyjazd papieża, fragmenty Mszy Świętej, homilia na temat rodziny), Dar prywatny p. Sławomira Lenera, IPN Sz 645/349 t. 87. (część I)

Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.

Nagranie (kaseta magnetofonowa) z wizyty papieża Jana Pawła II na Jasnych Błoniach w Szczecinie w dniu 11.06.1987 r. (śpiewy wiernych podczas oczekiwania na przyjazd papieża, fragmenty Mszy Świętej, homilia na temat rodziny), Dar prywatny p. Sławomira Lenera, IPN Sz 645/349 t. 87. (część II)

Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.