Częstochowa 12-13 VI

Przykładowe dokumenty dot. przebiegu wizyty Papieża w Częstochowie z wprowadzeniem dra Franciszka Dąbrowskiego, Archiwum IPN

12 VI 1987 r. po mszy na Zaspie w Gdańsku Jan Paweł II został przewieziony samolotem z lotniska w Rębiechowie na lotnisko w Rudnikach k. Częstochowy, skąd udał się do klasztoru OO. Paulinów na Jasnej Górze. Jeszcze tego samego wieczoru podczas Apelu Jasnogórskiego Papież wygłosił krótką konferencję, w której zdecydowanie wystąpił przeciwko dokonywaniu sztucznych poronień (czemu sprzyjało wówczas obowiązujące prawo) i pladze pijaństwa (podsycanej przez politykę monopolu państwowego, czerpiącego znaczne zyski ze sprzedaży alkoholu). Apel zakończył się poświęceniem koron dla obrazów NMP Raciborskiej, NMP Łysieckiej i NMP Ostrożańskiej. Po Apelu Jasnogórskim wierni procesjonalnie przeszli z błoń pod klasztorem do katedry częstochowskiej na nocne czuwanie.

Następnego dnia, 13 VI rankiem Papież odprawił mszę św. przed cudownym obrazem NMP w klasztorze jasnogórskim; w homilii wygłoszonej podczas mszy Jan Paweł II odniósł się do problemu wolności, jej natury, nadużywania jej i zagrożenia przez zło. Po mszy Papież zwrócił się do pielgrzymów zebranych wokół klasztoru z krótkim (nieprzewidzianym w programie) podziękowaniem, przypomniał o dokonanym w 1966 r. w jego obecności przez prymasa Stefana kard. Wyszyńskiego akcie ofiarowania Polski NMP za wolność … za wolność Kościoła w Polsce i świecie, i przestrzegł przed zagrożeniami dla wolności płynącymi nie tylko z braku wolności zewnętrznej, ale i z korzystania z niej bez odwołania do wartości, a nawet wbrew nim.

Z Częstochowy Jan Paweł II rano po pożegnaniu się z pielgrzymami udał się śmigłowcem do Łodzi.

dr Franciszek Dąbrowski, Archiwum IPN

Pliki do pobrania