Publikacje

Publikacje w wersji cyfrowej zamieszczone na portalu edukacyjnym IPN

Sł. Cenckiewicz, Kością niezgody jest Gdańsk!, Biuletyn IPN nr 7 (18) (2002).

Pokaż

 

Dokumenty władz NSZZ "Solidarność" 1981-1989, wst., wyb. i opr. J. Olaszek, Warszawa 2010.

Pokaż

 

A. Dziurok, Wiosenne „Zorze”, w: Przez Morze Czerwone [cz. VI]. Papież w Polsce w dokumentach SB, red. A. Dziurok, A. Grajewski, dodatek IPN do „Gościa Niedzielnego”, 19 X 2008.

 Pokaż

 

D. Gałaszewska-Chilczuk, Ważny dzień dla SB, w: Przez Morze Czerwone [cz. VI]. Papież w Polsce w dokumentach SB, red. A. Dziurok, A. Grajewski, dodatek IPN do „Gościa Niedzielnego”, 19 X 2008.

 Pokaż

 

Jan Paweł II w Szczecinie. Meldunki operacyjne Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych z 1987 roku, wst. Zb. Stanuch, wyb. i opr. M. Semczyszyn, A. Sitkowska, Zb. Stanuch, Warszawa-Szczecin 2008.

 Pokaż

 

Karol Wojtyła. Komunizm i wolność, red. W. Pięciak, dodatek specjalny do „Tygodnika Powszechnego”, nr 20, 17 V 2009.

Pokaż

 

G. Majchrzak, (Nie)chciany pielgrzym, Biuletyn IPN nr 4 (51) / 2005.

 Pokaż

 

Pielgrzym nadziei. Jan Paweł II na ziemi wielkopolskiej 1979–1983–1997–1999 – informacje o wystawie IPN do wypożyczenia;

Pokaż

 

Polski Papież. O wpływie Jana Pawła II na zmianę oblicza Polski rozmawiają ks. Jan Sikorski, Antoni Dudek, Barbara Polak i Jan M. Ruman, Biuletyn IPN nr 4 (51) (2005).

Pokaż

 

Przesłanie wciąż aktualne. O pielgrzymkach Jana Pawła II do Polski z abp. Kazimierzem Nyczem, Dariuszem Karłowiczem i Janem Żarynem rozmawia Jan M. Ruman, Biuletyn IPN nr 10 (93) (2008)

Pokaż

 

M. Przybysz, „Przejazd Papy”, w: Przez Morze Czerwone [cz. VI]. Papież w Polsce w dokumentach SB, red. A. Dziurok, A. Grajewski, dodatek IPN do „Gościa Niedzielnego”, 19 X 2008.

 Pokaż

 

Solidarność z błoń. Wokół nauczania społecznego Jana Pawła II, red. M. Drzonek, M. Siedziako, Szczecin 2011.

Pokaż

 

Zb. Stanuch, Motywy nadziei, w: Przez Morze Czerwone [cz. VI]. Papież w Polsce w dokumentach SB, red. A. Dziurok, A. Grajewski, dodatek IPN do „Gościa Niedzielnego”, 19 X 2008.

Pokaż

 

Zmierzch dyktatury. Polska lat 1986-1989 w świetle dokumentów, T. 1, (lipiec 1986 - maj 1989), wyb., wst. i opr. A. Dudek, Warszawa 2009.

Pokaż

 

J. Żaryn, Dyplomacja PRL wobec Watykanu, czyli o instrumentalnym traktowaniu partnera, Biuletyn IPN nr 7 (18) (2002).

Pokaż

 

J. Żaryn, Jan Paweł II (1920-2005), Warszawa 2015 [broszura z serii Patroni naszych ulic]

Pokaż

 

 

Pozostałe publikacje (wybór):

 • Sł. Cenckiewicz, Operacja „ZORZA II”. Służba Bezpieczeństwa przeciwko Kościołowi katolickiemu w okresie wizyty Jana Pawła II w Trójmieście w dniach 11-12 czerwca 1987 r., Christianitas, nr 29/30 (2006).
 • Dar obecności. Jan Paweł II w KUL 9 czerwca 1987 r., Lublin 2007.
 • A. Dudek, R. Gryz, Komuniści i Kościół w Polsce 1945-1989, Warszawa 2006 (wyd. II).
 • Jan Paweł II, Nauczanie społeczne. Trzecia pielgrzymka do Polski, 8-14 czerwca 1987, Warszawa 1988.
 • Jan Paweł II w Łodzi. W dwudziestą rocznicę wizyty, red. M. Przybysz, ks. M. Różański, J. Wróbel, Łódź 2007.
 • Komunikaty Konferencji Episkopatu Polski 1945-2000, wst. i opr. J. Żaryn, Poznań 2006.
 • Z. Kropidłowski, Jan Paweł II w Trójmieście w 1987 r., Universitas Gedanensis nr 1/2 (1999).
 • bp A. Lepa, Papież Jan Paweł II w Łodzi, Łódź 1992.
 • R. Łatka, Pielgrzymki Jana Pawła II do Krakowa w oczach SB. Wybór dokumentów (Kraków 2012)
 • G. Łęcicki, Jan Paweł II. Starałem się mówić za was. O papieskich pielgrzymkach do zniewolonej Ojczyzny 1979, 1983, 1987, Warszawa 2008.
 • Łódź Ojca Świętego. W 20 rocznicę wizyty Jana Pawła II w Łodzi, Łódź 2006.
 • Metody pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa wobec Kościołów i związków wyznaniowych 1945-1989, red. A. Dziurok, Warszawa 2004.
 • P. Migdalski, Wizyta papieża Jana Pawła II w Szczecinie 11 czerwca 1987 roku w świetle prasy, Zapiski Historyczne. Kwartalnik poświęcony historii Pomorza, t. 73, z. 4 (2008).
 • Niebezpieczne pielgrzymki. Wizyty w Polsce w 1979, 1983 i 1987 r., Andrzej Friszke - rozm. przepr. Józef Krzyk, AleHistoria nr 13 (2015).
 • Odwagi! Ja jestem, nie bójcie się : III podróż apostolska do Polski (8-14 VI 1987), wst. J. Salij OP, Poznań 1987.
 • Ojciec św. Jan Paweł II u grobu ks. Jerzego Popiełuszki 14 czerwca 1987 [homilia wygłoszona 21 czerwca 1987 roku w Kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie], A. Lewek, bmw 1987.
 • Operacja „Zorza II”. Służba Bezpieczeństwa i Komitet Wojewódzki PZPR wobec wizyty Jana Pawła II w Trójmieście (czerwiec 1987), wyb., red. nauk. i wst. Sł. Cenckiewicz, M. Kruk, Warszawa-Gdańsk 2008.
 • Patrzę na Kraków. Jan Paweł II w Krakowie, 10-11 czerwca 1987, red. ks. St. Misiniec, fot. A. Bujak, Kraków 1988.
 • Pielgrzymki do Ojczyzny 1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1997, 1999, 2002. Przemówienia i homilie, red. J. Poniewierski, Kraków 2012 (wyd. II).
 • L. Pietrzak, Jak SB chroniła papieża Jana Pawła II, „Polska”, 12 II 2009.
 • Po raz trzeci na ziemi ojczystej. III pielgrzymka Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny, 8-14 czerwca 1987, II Kongres Eucharystyczny. Przemówienia, homilie, reportaże, refleksje, opr. T. Karolak, Warszawa 1988.
 • L. Potykanowicz-Suda, Przygotowania do przyjazdu Ojca Świętego Jana Pawła II do Trójmiasta w 1987 roku w świetle akt Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Gdańsku, Studia Pelplińskie, t. 35 (2004).
 • P. Raina, Wizyty apostolskie Jana Pawła II w Polsce. Rozmowy przygotowawcze Watykan-PRL-Episkopat, Warszawa 1997.
 • J.P. Ramotowski „Przem", Sto razy głową w mur. Historia o tych, co chcieli robić coś innego niż druk bibuły, Warszawa 2013.
 • A. Smółka-Gnauck, Między wolnością a pokojem. Zarys historii Ruchu „Wolność i Pokój”, Warszawa 2012.
 • M. Stolarczyk, Wizyty apostolskie Jana Pawła II w Warszawie, Kronika Warszawy nr 1/2 (1999).
 • M. Szwaj, Wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II w Lublinie, 9 czerwca 1987, Lublin 2014.
 • Tajne dokumenty państwo-Kościół 1980-1989, Londyn-Warszawa 1993.
 • K. Talarek, Przygotowanie i przebieg wizyty Jana Pawła II w Tarnowie w dniach od 9 do 10 czerwca 1987 roku w świetle dokumentów sprawy obiektowej "Pielgrzym", Tarnowskie Studia Teologiczne, t. 31, nr 2 (2012).
 • M. Truszczyński, Sektor władzy wobec Kościoła rzymskokatolickiego, czyli kto personalnie stał za przygotowaniem trzeciej pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny z roku 1987?, Studia Mazowieckie r. 7, nr 1 (2012).
 • Uradowaliście serce moje. 15 rocznica pobytu Jana Pawła II w Łodzi, red. M. Stępniak, Łódź 2002.
 • G. Weigel, Świadek nadziei. Biografia papieża Jana Pawła II, Kraków 2000.
 • M. Wiśniewski, Ruch „Wolność i Pokój” w Szczecinie w latach 1985-1992, Gdańsk 2014.
 • Zobowiązani do wiary. Po dwudziestu latach na drodze wyznaczonej przez Jana Pawła II (Tarnów, 9-10 VI 1987); praca zbiorowa pod red. J. Stali i J. Królikowskiego, Tarnów 2008 [Bibliotheca Tarnoviensis 4].
 • J. Żaryn, Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce (1944-1989), Warszawa 2003.