Warszawa

Obserwacja operacyjna w ramach operacji krypt. Zorza II, prowadzona na ulicach Warszawy w czasie Trzeciej Pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski.

 

Zdjęcia przejęte do IPN jako depozyt archiwalny, przedstawiające Papieża Jana Pawła II przy grobie ks. J. Popiełuszki,

zapraszamy na tematyczny portal IPN poświęcony ks. Jerzemu Popiełuszce - https://popieluszko.ipn.gov.pl

 

Zdjęcia Pana Macieja Kossowskiego, fot. M. Kossowski

 

Kopie cyfrowe zdjęć przedstawiających udział harcerzy "Białej Służby" w zabezpieczeniu wizyty Papieża w Warszawie przy kościele Wszystkich Świętych przy pl. Grzybowskim i przy katedrze św. Jana (wybór). Fotografie pochodzą ze zbioru przekazanego do IPN przez Pana Jarosława Kurka, wszystkie zdjęcia dostępne pod sygnaturą IPN BU 3620/1, fot. J. Kurek

 

Przykładowe zdjęcia ze zbioru fotografii przekazanych do IPN przez Pana Stanisława Składanowskiego

 

 

Powiązane informacje