Wprowadzenie

Paweł Popławski, Archiwum IPN

Mapy i plany dotyczące zabezpieczenia III pielgrzymki Jana Pawła II do Polski były tworzone przez organa bezpieczeństwa i wojsko do doraźnych celów operacyjnych. W graficznej formie łatwiej było nakreślić rozkład sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia pielgrzymki, wyznaczyć trasy przejazdu czy przewidywane miejsca zagrożeń.

Najczęściej dokumentacja kartograficzna była przejmowana do zasobu IPN w teczkach archiwalnych razem z inną dokumentacją papierową. Na potrzeby portalu postanowiliśmy, oprócz tradycyjnej dokumentacji, udostępnić również mapy i plany, które po rozłożeniu były wielkości kilku lub kilkunastu metrów kwadratowych. Było to zadanie wymagające i pracochłonne. Do digitalizacji tego typu materiałów niezbędne były profesjonalne skanery wielkoformatowe, które pozwalały dokładnie odwzorować nawet bardzo szczegółową mapę. Skanery, w które wyposażona jest Pracownia Digitalizacji AIPN, pozwalały na zeskanowanie dokumentu nie większego niż format A1 – pozostałe materiały, przekraczające ten format, były dzielone na kilka lub kilkanaście części, a potem poddawane obróbce w programie graficznym, gdzie łączono podzielone części mapy w jeden obraz cyfrowy.

Na koniec uzyskany obraz trzeba było przekonwertować do odpowiedniego formatu zapisu tak, by mógł być publikowany i wyświetlany na stronie internetowej.

autor tekstu i wybór materiałów: Paweł Popławski, Archiwum IPN