Szczecin

Znaczki, pocztówki i inne materiały ikonograficzne upamiętniające trzecią pielgrzymkę Papieża do Polski, w tym wizytę w Szczecinie przekazane do IPN jako dar P. Sławomira Lenera, IPN Sz 645/350 t. 1-5.

 

 

Zbiór ulotek, broszur, ogłoszeń, listów otwartych i plakatów NSZZ 'Solidarność', IPN BU 1042/10

 

  • 1
    1

 

Kopie zdjęć będących dowodem w sprawie przeciwko Kazimierzowi Sokołowskiemu i innym mieszkańcom woj. szczecińskiego, w związku z eksponowaniem transparentów „Ruch Wolność i Pokój”, „Solidarność Gorzów”, „Ruch Młodzieży Niezależnej RMN Gorzów Wlkp.” podczas wizyty Papieża w Gdańsku w dniu 12 VI 1987 r., IPN Sz 03/82, k.37-49.

 

 

Kolekcja zdjęć przekazana przez P. Leszka Dobrzyńskiego dot. przebiegu wizyty Papieża w Szczecinie w dn. 11 VI 1987 r., IPN Sz 432/7, s.4-10.

 

 

Kolekcja zdjęć dot. wizyty Papieża Jana Pawła II w Szczecinie w 1987 r. przekazana przez P. Małgorzatę Kuwik, IPN Sz 706/23 t. 1-2.