Trójmiasto

  • Zabezpieczenie pielgrzymki papieskiej na terenie Gdańska
    Zabezpieczenie pielgrzymki papieskiej na terenie Gdańska
  • Plan miejsca uroczystości z udziałem Jana Pawła II na gdańskiej Zaspie wraz z podziałem na sektory, k. 36/1
  • Schematy organizacji ruchu drogowego oraz przepustki samochodowe na uroczystości z udziałem Jana Pawła II w Trójmieście, k. 17/1-11
  • Plan miejsca uroczystości z udziałem Jana Pawła II w Gdyni wraz z podziałem na sektory, k. 18/1

Powiązane informacje