Archiwum IPN

Informacje o Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej

Udostępnianie dokumentów

Zapraszamy do korzystania z naszego zasobu. Mogą tu Państwo znaleźć m.in. dokumenty cywilnych i wojskowych organów bezpieczeństwa PRL, materiały dot. osób represjonowanych z przyczyn politycznych czy akta b. Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Obecnie przechowujemy ponad 92 km bieżących akt, 39 mln fotografii, ponad 840 tys. mikrofilmów i mikrofisz, 2228 jednostek archiwalnych filmów i 2127 nagrań dźwiękowych.

[ kliknij na obrazek poniżej aby obejrzeć spot "Śladem wniosku" ukazujący proces udostępniania dokumentów z Archiwum IPN]

Udostępnianie


Gromadzenie i przechowywanie archiwaliów

W Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej powstał projekt Archiwum Pełne Pamięci, w ramach którego zapraszamy wszystkich do współpracy w utrwalaniu pamięci o losach Polski i Polaków w ubiegłym stuleciu. Zachęcamy do wydobycia z domowych zbiorów dokumentów ukazujących ważne wydarzenia z dziejów Polski i tych przedstawiających szerzej nieznane lub zapomniane historie rodzinne i podzielenia się nimi za pośrednictwem IPN z innymi.

[ kliknij na obrazek poniżej aby dowiedzieć się więcej ]

Archiwum Pełne Pamięci


Inwentarz archiwalny on-line

Inwentarz zawiera ponad 1 mln. 954 tys. rekordów opisujących materiały administracyjne, operacyjne i osobowe. Pełna baza danych o zasobie archiwalnym IPN udostępniana jest uprawnionym Użytkownikom we wszystkich czytelniach Instytutu na terenie kraju. Na stronie https://inwentarz.ipn.gov.pl/# mogą Państwo samodzielnie zapoznać się z opisami jednostek archiwalnych z naszego zasobu. Inwentarz jest systematycznie rozbudowywany i uzupełniany o kolejne rekordy.

[ kliknij na obrazek poniżej aby dowiedzieć się więcej ]

Inwentarz IPN


Centrum Informacji o Ofiarach II Wojny Światowej

Celem nowego Centrum jest kompleksowe udzielanie informacji, na podstawie zgromadzonego zasobu archiwalnego, o ofiarach represji niemieckich i sowieckich w okresie II wojny światowej i po jej zakończeniu (1939–1956). IPN dysponuje obecnie największym zbiorem danych o losach Polaków w czasie II wojny światowej pod dwiema okupacjami.

[ kliknij na obrazek poniżej aby dowiedzieć się więcej ]

Centrum Udzielania Informacji o Ofiarach II WŚ


Zapraszamy na nasz profil na Facebooku

Zgodnie z Ustawą o IPN pion archiwalny Instytutu gromadzi, ewidencjonuje, przechowuje, opracowuje, zabezpiecza i udostępnia dokumenty zbrodni z lat 1917–1990 oraz dokumenty ukazujące fakty i okoliczności dotyczące losów Narodu Polskiego w latach 1939–1990 i informujące o poniesionych ofiarach i wyrządzonych szkodach, wydaje na ich podstawie uwierzytelnione odpisy, wypisy, wyciągi i reprodukcje przechowywanych dokumentów.

[ kliknij na obrazek poniżej aby dowiedzieć się więcej ]

Facebook Archiwum IPN
 

Broszura infromacyjna

Więcej infromacji o naszym archiwum mogą Państwo znaleźć w załączonym Informatorze (plik .pdf)