Wystawa

W dniach 11 czerwca - 31 sierpnia 2017 w w Bazylice Mariackiej w Gdańsku (ul. Podkramarska 5) była prezentowana wystawa pt. „To jest nasza Ojczyzna – to jest nasze "być« i nasze »mieć«. Jan Paweł II w Trójmieście – czerwiec 1987” w związku z 30. rocznicą wizyty Jana Pawła II w Trójmieście.

 

 

Głównym celem ekspozycji przygotowanej przez Oddziałowe Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku i Archiwum IPN w Warszawie było przypomnienie ponadczasowych słów homilii papieskiej i ukazanie wpływu przyjazdu Jana Pawła II do Trójmiasta na sytuację w kraju i ówczesne postawy społeczne. Autorzy wystawy: Sławomir Formella i Elżbieta Strehlau, (Oddziałowe Archiwum IPN w Gdańsku).

Wysztkie plansze w języku polskim i angielskim dostępne w załączonym pliku .pdf. Zapraszamy!