Projekt realizowany przez Archiwum IPN we współpracy z Wydziałem Komunikacji Społecznej Biura Prezesa IPN

 

Nadzór merytoryczny:

Marzena Kruk, dyrektor Archiwum IPN

Bożena Cisek, naczelnik Wydziału Zasobów Cyfrowych Archiwum IPN

dr Franciszek Dąbrowski, główny specjalista, Wydział Zasobów Cyfrowych Archiwum IPN

Krzysztof Kapuza, zastępca naczelnika Wydziału Komunikacji Społecznej Biura Prezesa IPN

Krzysztof Kopeć, starszy specjalista, Wydział Komunikacji Społecznej Biura Prezesa IPN

 

Koordynator projektu:

Marek Dąbrowski, Wydział Zasobów Cyfrowych Archiwum IPN

 

Podziękowania za pomoc w pracach związanych z tworzeniem portalu oraz gromadzeniem i publikowaniem materiałów:

 

Pracownicy centrali Archiwum IPN:

Łukasz Baranowicz, Izabella Bradel, Aleksander Jaźwiński, Maciej Frydrychowicz, Maria From, Wiesław Kaczmarczyk, dyr. Mariusz Kwaśniak, Marek Lipiński, Maciej Marciniak, Radosław Morawski, Małgorzata Mosińska, Paweł Popławski, Łukasz Piasecki, Radosław Poboży, Jerzy Pusiak, Małgorzata Rybak, Anita Stefaniuk, Konrad W. Ślusarski, Magdalena Waśniewska, Cyprian Wilanowski, Paweł Zielony

 

Pracownicy oddziałowych archiwów i delegatur IPN:

Dariusz Ganczar, Piotr Rybarczyk (Bydgoszcz), Sławomir Formella (Gdańsk), Anna Badura (Katowice), Hubert Krężołek, Andrzej Strzelecki (Kielce), Tomasz Gołdyn, dr Cecylia Kuta, dr Filip Musiał (Kraków), dyr. Marcin Krzysztofik (Lublin), dr Sebastian Pilarski (Łódź), dr Tomasz Ceglarz (Poznań), Elżbieta Witowicz, Igor Witowicz (Rzeszów), dr Krzysztof Busse (Radom), Małgorzata Smykowska-Kowalska, Małgorzata Sas-Dołżycka, Aleksandra Witek (Szczecin), Joanna Dardzińska (Wrocław)

 

Pracownicy innych komórek organizacyjnych IPN:

dyr. Andrzej Arseniuk (Biuro Prezesa IPN), Agnieszka Jędrzak, Blanka Kamińska-Pienkos, Joanna Kumor, dr Dorota Lewsza (Samodzielna Sekcja Kontaktów Międzynarodowych, Biuro Prezesa IPN), Maciej Foks (Wydawnictwo IPN), Rafał Pękała (Wydział Notacji i Opracowań Multimedialnych, Biuro Edukacji Narodowej IPN) 

ZAPRSZAMY RÓWNIEŻ NA PRZYGOTOWANY W 2019 ROKU PORTAL DOTYCZĄCY PIERWSZEJ PIELGRZYMKI PAPIESKIEJ Z 1979 R.

 

wykonawca strony: www.jskinternet.pl/