Informacje dla Czytelników

Informacje dla Czytelników portalu

Instytut Pamięci Narodowej nie odpowiada za prawdziwość informacji zawartych w udostępnianych materiałach archiwalnych. Dokumenty stanowiące spuściznę po organach bezpieczeństwa PRL, chociaż mają niezaprzeczalny walor historyczny, to mogą przedstawiać opisywane wydarzenia z perspektywy aparatu władzy, jej systemu wartości oraz sposobu pozyskiwania informacji, tak więc wnioski z analizy zamieszczonych dokumentów powinny być konfrontowane z innymi źródłami i aktualną wiedzą historyczną. ​

Informujemy, że fotografie i przedmioty niestanowiące spuścizny po b. organach bezpieczeństwa państwa PRL zostały przekazane do IPN przez naszych Darczyńców i zamieszczono je na portalu w celach edukacyjnych. Chociaż dołożyliśmy starań, by ustalić i wymienić wszystkich autorów zdjęć, mogło się okazać, że kogoś nieświadomie pominęliśmy. Gdyby się tak zdarzyło prosimy o kontakt.

Mając na uwadze ochronę danych wrażliwych osób występujących w materiałach archiwalnych na prezentowanych skanach mogą być zakryte niektóre informacje dot. m.in. stanu zdrowia, nałogów, spraw obyczajowych czy miejsca zamieszkania.

Na potrzeby portalu internetowego została udostępniona jedynie część dokumentów z naszego zasobu. Dostęp do wszystkich materiałów dot. pielgrzymek papieskich w okresie PRL mogą Państwu uzyskać, na zasadach ujętych w ustawie o IPN, w Archiwum IPN w Warszawie i oddziałowych archiwach IPN na terenie Kraju.

Materiały na portalu zostały zamieszczone w celach edukacyjnych i naukowych. W celu uzyskania zgody na kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie zamieszczonych treści prosimy o kontakt z pionem udostępniania Archiwum IPN, zgodnie z Państwa miejscem zamieszkania.

Projekt ma charakter rozwojowy, w kolejnym etapie prac są planowane zarówno zmiany funkcjonalne w serwisie, jak i uzupełnianie go o nowe materiały.