Trójmiasto

Wybrane zdjęcia ze zbioru fotografii przekazanych do IPN przez Pana Stanisława Składanowskiego, przedstawiające wizytę Jana Pawła II w Trójmieście

Zdjęcia operacyjne z zasobu IPN

Kopie cyfrowe zdjęć przedstawiających udział harcerzy "Białej Służby" w zabezpieczeniu wizyty Papieża w Trójmieście (wybór). Fotografie pochodzą ze zbioru przekazanego do IPN przez Pana Jarosława Kurka, wszystkie zdjęcia dostępne pod sygnaturą IPN BU 3620/1, fot. J. Kurek

Wybrane zdjęcia ze zbioru przekazanego przez Panią Wandę Szafran

Powiązane informacje