Szczecin

Znaczki, pocztówki i inne materiały ikonograficzne upamiętniające trzecią pielgrzymkę Papieża do Polski, w tym wizytę w Szczecinie przekazane do IPN jako dar P. Sławomira Lenera, IPN Sz 645/350 t. 1-5.

Zbiór ulotek, broszur, ogłoszeń, listów otwartych i plakatów NSZZ 'Solidarność', IPN BU 1042/10