Trójmiasto

Grafiki z zasobu archiwalnego IPN - wejściówki i zaproszenia na spotkania z Papieżem

 • Grafiki z zasobu archiwalnego IPN - wejściówki i zaproszenia na spotkania z Papieżem
  Grafiki z zasobu archiwalnego IPN - wejściówki i zaproszenia na spotkania z Papieżem
 • Grafiki z zasobu archiwalnego IPN - wejściówki i zaproszenia na spotkania z Papieżem
  Grafiki z zasobu archiwalnego IPN - wejściówki i zaproszenia na spotkania z Papieżem
 • Grafiki z zasobu archiwalnego IPN - wejściówki i zaproszenia na spotkania z Papieżem
  Grafiki z zasobu archiwalnego IPN - wejściówki i zaproszenia na spotkania z Papieżem
 • Grafiki z zasobu archiwalnego IPN - wejściówki i zaproszenia na spotkania z Papieżem
  Grafiki z zasobu archiwalnego IPN - wejściówki i zaproszenia na spotkania z Papieżem
 • Grafiki z zasobu archiwalnego IPN - wejściówki i zaproszenia na spotkania z Papieżem
  Grafiki z zasobu archiwalnego IPN - wejściówki i zaproszenia na spotkania z Papieżem
 • Grafiki z zasobu archiwalnego IPN - wejściówki i zaproszenia na spotkania z Papieżem
  Grafiki z zasobu archiwalnego IPN - wejściówki i zaproszenia na spotkania z Papieżem
 

Grafiki z zasobu archiwalnego IPN - rysunek satyryczny "Papież w Gdańsku" (dar Pana Romana Jankowskiego)

 • Rysunek satyryczny "Papież w Gdańsku" (dar Pana Romana Jankowskiego)
  Rysunek satyryczny "Papież w Gdańsku" (dar Pana Romana Jankowskiego)

Zbiór ulotek, broszur, ogłoszeń, listów otwartych i plakatów NSZZ "Solidarność", IPN BU 1042/10

 • Zbiór ulotek, broszur, ogłoszeń, listów otwartych i plakatów NSZZ "Solidarność" dot. wizyty Jana Pawła II w Trójmieście, IPN BU 1042/10
  Zbiór ulotek, broszur, ogłoszeń, listów otwartych i plakatów NSZZ "Solidarność" dot. wizyty Jana Pawła II w Trójmieście, IPN BU 1042/10
 • Zbiór ulotek, broszur, ogłoszeń, listów otwartych i plakatów NSZZ "Solidarność" dot. wizyty Jana Pawła II w Trójmieście, IPN BU 1042/10
  Zbiór ulotek, broszur, ogłoszeń, listów otwartych i plakatów NSZZ "Solidarność" dot. wizyty Jana Pawła II w Trójmieście, IPN BU 1042/10
 • Zbiór ulotek, broszur, ogłoszeń, listów otwartych i plakatów NSZZ "Solidarność" dot. wizyty Jana Pawła II w Trójmieście, IPN BU 1042/10
  Zbiór ulotek, broszur, ogłoszeń, listów otwartych i plakatów NSZZ "Solidarność" dot. wizyty Jana Pawła II w Trójmieście, IPN BU 1042/10