Trójmiasto

Grafiki z zasobu archiwalnego IPN - wejściówki i zaproszenia na spotkania z Papieżem

 

Grafiki z zasobu archiwalnego IPN - rysunek satyryczny "Papież w Gdańsku" (dar Pana Romana Jankowskiego)

Zbiór ulotek, broszur, ogłoszeń, listów otwartych i plakatów NSZZ "Solidarność", IPN BU 1042/10