Trójmiasto

Mapy i szkice sytuacyjne dot. zabezpieczenia pobytu Jana Pawła II na terenie Trójmiasta

 • Zabezpieczenie pielgrzymki papieskiej na terenie Gdańska
  Zabezpieczenie pielgrzymki papieskiej na terenie Gdańska
 • Operacja nr 8: Rezydencja. Mapy i szkice sytuacyjne dot. zabezpieczenia pobytu Jana Pawła II na terenie Trójmiasta
  Operacja nr 8: Rezydencja. Mapy i szkice sytuacyjne dot. zabezpieczenia pobytu Jana Pawła II na terenie Trójmiasta
 • Operacja nr 9: Organizacja ruchu drogowego. Mapy i szkice sytuacyjne dot. zabezpieczenia pobytu Jana Pawła II na terenie Trójmiasta
  Operacja nr 9: Organizacja ruchu drogowego. Mapy i szkice sytuacyjne dot. zabezpieczenia pobytu Jana Pawła II na terenie Trójmiasta
 • Operacja nr 12: Rozśrodkowanie. Mapy i szkice sytuacyjne dot. zabezpieczenia pobytu Jana Pawła II na terenie Trójmiasta
  Operacja nr 12: Rozśrodkowanie. Mapy i szkice sytuacyjne dot. zabezpieczenia pobytu Jana Pawła II na terenie Trójmiasta
 • Plan operacji Zorza II na terenie woj. gdańskiego. Mapy i szkice sytuacyjne dot. zabezpieczenia pobytu Jana Pawła II na terenie Trójmiasta
  Plan operacji Zorza II na terenie woj. gdańskiego. Mapy i szkice sytuacyjne dot. zabezpieczenia pobytu Jana Pawła II na terenie Trójmiasta
 • Plan pobytu Papieża w Trójmieście. Mapy i szkice sytuacyjne dot. zabezpieczenia pobytu Jana Pawła II na terenie Trójmiasta
  Plan pobytu Papieża w Trójmieście. Mapy i szkice sytuacyjne dot. zabezpieczenia pobytu Jana Pawła II na terenie Trójmiasta
 • Operacja Babi Dół/Skwer Kościuszki. Mapy i szkice sytuacyjne dot. zabezpieczenia pobytu Jana Pawła II na terenie Trójmiasta
  Operacja Babi Dół/Skwer Kościuszki. Mapy i szkice sytuacyjne dot. zabezpieczenia pobytu Jana Pawła II na terenie Trójmiasta
 • Operacja nr 1: Skwer Kościuszki. Mapy i szkice sytuacyjne dot. zabezpieczenia pobytu Jana Pawła II na terenie Trójmiasta
  Operacja nr 1: Skwer Kościuszki. Mapy i szkice sytuacyjne dot. zabezpieczenia pobytu Jana Pawła II na terenie Trójmiasta
 • Operacja nr 3: Westerplatte. Mapy i szkice sytuacyjne dot. zabezpieczenia pobytu Jana Pawła II na terenie Trójmiasta
  Operacja nr 3: Westerplatte. Mapy i szkice sytuacyjne dot. zabezpieczenia pobytu Jana Pawła II na terenie Trójmiasta
 • Operacja nr 6: Zaspa. Mapy i szkice sytuacyjne dot. zabezpieczenia pobytu Jana Pawła II na terenie Trójmiasta
  Operacja nr 6: Zaspa. Mapy i szkice sytuacyjne dot. zabezpieczenia pobytu Jana Pawła II na terenie Trójmiasta
 • Plan miejsca uroczystości z udziałem Jana Pawła II na gdańskiej Zaspie wraz z podziałem na sektory, k. 36/1
 • Schematy organizacji ruchu drogowego oraz przepustki samochodowe na uroczystości z udziałem Jana Pawła II w Trójmieście, k. 17/1-11
  Schematy organizacji ruchu drogowego oraz przepustki samochodowe na uroczystości z udziałem Jana Pawła II w Trójmieście, k. 17/1-11
 • Plan miejsca uroczystości z udziałem Jana Pawła II w Gdyni wraz z podziałem na sektory, k. 18/1
  Plan miejsca uroczystości z udziałem Jana Pawła II w Gdyni wraz z podziałem na sektory, k. 18/1

Powiązane informacje