Kielce

Grafiki udostępnione przez Delegaturę IPN w Kielcach

 

 

Metalowa przypinka o wymiarach 24 x 20 mm. na zapięcie metalowe, przedstawiająca papieża Jana Pawła II przy grobie ks. Jerzego Popiełuszki w dn. 14 VI 1987 r. Dar prywatny: Pan Bogdan Ryś, IPN Ki 163/18.

Plastikowa plakietka o wymiarach 60 x 41 mm. z otworem do zawieszenia, przedstawiająca herb na tle flagi państwa watykańskiego, w dolnej części plakietki data 06’87 oraz napis „Solidarność” Gdańsk. Dar prywatny: Pan Ludwik Kropielnicki, IPN Ki 222/27.

Karta wejścia o wymiarach 100 x 135 mm., na mszę św. celebrowaną przez papieża Jana Pawła II [II Krajowy Kongres Eucharystyczny i beatyfikacja czcigodnej Karoliny Kózka] Tarnów – Rzędzin 10 VI 1987 r. Na odwrocie pieczęć okrągła Parafii Rzymskokatolickiej Bł. Jadwigi Królowej w Kielcach. Dar prywatny: Pani Ewa Małyszko, IPN Ki 211/4 s. 3-4.

Ulotka o wymiarach: 151 x 101 mm. informująca o III Pielgrzymce Jana Pawła II do Polski. W części centralnej ulotki postać papieża, w górnej części herb papieski, po bokach osiem herbów miast które odwiedził papież podczas pielgrzymki. Archiwum Stowarzyszenia Pamięci Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej, IPN Ki 212/137, s. 7.